Announcements

7th Unit is now posted on Wattpad.

7th Unit was edited and revised in 2015.

Title : 7th Unit

Class : Standalone Novel

Genre : Teen Fiction, Romance, Humor

Date Written : June 2011 - November 2011

Status : Completed | Revised | Available Online

Tagline:

"Bakit kailangan kong makasama sa isang unit ang lalaking pinagkakautangan ko?"

Description:

Dahil malayo ang university na papasukan ni Lyka ay nag-apartment siya. Pero dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, napilitan siyang patirahin ang kapitbahay niyang si Dylan sa unit niya. Makakatagal kaya sila sa isa't isa?

Date Posted

11/27/2014

11/27/2014

06/12/2015

06/30/2015

07/10/2015

07/10/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015

07/16/2015