Announcements

A Ride to Love is now posted on Wattpad.

A Ride to Love Part I and II are now published in paperback.

Buy Part I here!

Buy Part II here!

Title : A Ride to Love

Class : Standalone Novel

Genre : Teen Fiction, Romance, Humor, Mystery, Slice of Life

Date Written : 2012 - 2013

Status : Completed | Published | Available Online

Tagline:

"Jeepney love story, with a twist!"

Description:

Simple lang ang buhay ni Aeisha pero nagkagulo ang lahat simula nang ma-encounter niya si Ryde, ang misteryosong classmate niya. Ang malala pa nito ay lagi na niyang nakakasabay sa jeep si Ryde. Nagsimula na ring maungkat ang tungkol sa pagkatao niya at maraming lihim ang mabubunyag. Samahan si Aeisha sa byahe ng kanyang buhay!

Date Posted

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

07/14/2015

07/14/2015

07/14/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015