***

Sa byahe ng buhay, maraming posibleng mangyari.

May dumarating, pero mayroon ring umaalis.
May happy moments, mayroon rin namang sad moments.
May happy feelings, pero nandiyan rin ang pain.

Sa byaheng 'to, naranasan ko rin ang magmahal,

In an unexpected situation.
An unexpected feeling.
For an unexpected person.

Pero masasabi ko na,
Sa byahe ng buhay ko,


Ang puso ko ang 
nagmamaneho.
At kaming dalawa,Ang mga pasahero
.


***