Related Stories

- Claimed

- Enthroned

Title : Awakened [ Bloodline, #1 ]

Class : Serialized Novel

Genre : Dark Fantasy, Adventure, Action, Romance

Date Written : August 2015 - present

Status : Ongoing | Available Onsite

Tagline:

"All she wanted was to celebrate her birthday, but she ended up receiving an outrageous gift— a power."

Description:

Excited na si Victoria para sa kanyang 18th birthday pero bago pa niya maranasan iyon ay bigla na lang may kakaibang nangyari. Ang alam lang niya ay may mga gustong kumuha sa kanya at bigla na lang nawala ang kanyang pamilya. At sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang lalaking gustong tumulong sa kanya kaya naman kahit wala siyang alam sa mga nangyayari ay tinanggap niya ito.

Chapters

Prologue

Date Posted

08/31/2015