Announcements


Title : Babaylan

Class : Standalone Novel

Genre : Historical Fiction, Epic Fantasy, Adventure, Action

Date Written : July 2015 - present

Status : Ongoing | Available Onsite

Tagline

"Magbalik sa nakaraan kung kailan ang mga babaylan ay makapangyarihan."

Description 

Nakakabit sa kasaysayan ang pamilya ni Cyrene kaya naman marami siyang alam tungkol dito, pero isang araw, dahil sacuriosity niya, ay isang pangyayari ang makakapagpago sa buhay niya, sa nakaraan, kasalukuyan at maging sa hinaharap.

Date Posted

07/11/2015

07/21/2015

08/30/2015

08/19/2017

10/15/2017

11/09/2017

12/30/2017

02/01/2018

03/09/2018

03/29/2018

04/24/2018

05/20/2018

06/03/2018