Announcements

Baby Madness is now posted on Wattpad.

Title : Baby Madness

Class : Standalone Novel

Genre : Teen Fiction, Humor, Romance

Date Written : July 2015 - present

Status : Ongoing | Available Online

Tagline

"Sabi nila, kapag only child ka, madali mong makukuha ang gusto mo. Mas close ka rin sa parents mo. But there are exemptions. Like me."

Description

Only child si Chloe Esguerra at mula pagkabata niya ay hindi na siya malapit sa mga magulang niya kaya naman laking gulat niya nung may hinatid silang balita sa kanya. Hindi niya alam na dahil doon ay magbabago ang takbo ng buhay niya.

Date Posted

07/11/2015

07/14/2015

07/16/2015

07/17/2015

08/31/2015

03/27/2016

06/05/2016

07/31/2016

11/01/2016

11/01/2016

11/20/2016

02/18/2017

02/23/2017

03/04/2017

03/05/2017

03/29/2017

04/10/2017

04/29/2017

05/27/2017

06/27/2017

07/27/2017

08/18/2017

08/26/2017

09/03/2017

09/30/2017

10/23/2017

11/05/2017

11/18/2017

11/18/2017

12/16/2017

12/23/2017

01/01/2018

01/12/2018

02/04/2018

02/20/2018

03/11/2018

03/24/2018

04/09/2018

05/14/2018

05/27/2018

06/06/2018

06/12/2018

06/16/2018