***

Their house was a bungalow style and almost the size of our living room. The walls and floor were cemented and the windows were built with wooden jalousies. Hiwa-hiwalay rin ang mga bahay rito kaya naman parang bakuran na rin nila ang labas. We were surrounded by shrubs, trees and bamboos that swayed as the wind blew. There was also a huge, wooden low table outside.

Busy si Nanay Fe sa pag-aayos ng mga gamit namin habang kalaro na ng dalawang bubwit ang batang lalaki na kapatid ni Jazer.

...

Continue reading...