Announcements


Title : Batang 90's

Class : Compilation

Genre : Nonfiction, Adventure

Date Written : April 2016 - present

Status : Ongoing | Available Onsite

Tagline

"Isa ka ba sa amin? Halina't balikan ang ating kabataan."

Description

Sino nga ba ang mga batang lumaki noong dekada nobenta? Nasaan na sila ngayon? Ano na ang ginagawa nila? Kung isa kayo sa kanila, balikan natin ang kanilang kabataan. Ang huling henerasyon bago masakop ng teknolohiya ang kabataan.

Chapters

Panimula

Date Posted

04/21/2016