Announcements

Campus Royalties is nowback on Wattpad.

Campus Royalties is now published in paperback!

Buy Campus Royalties here!

Related Stories

- Love Tutorial

- The Arrogant Prince

- Crowned Princess

- My Royal Lesson

Title : Campus Royalties [ Kingdom University, #1 ]

Class : Serialized Novel

Genre : Teen Fiction, Romance, Humor

Date Written : July 2011 - September 2011

Status : Completed | Published | Password-Protected

Tagline

"Royalties in the 21st century? At sa campus pa? What is the meaning of this?"

Description

Kilalanin si Steff, isang "princess" kahit ayaw niya, at ang babaeng ipagpapalit ang lahat para sa pinakamamahal niyang strawberries at chocolates. Anong mangyayari kung may makilala syang "prince" na sobrang charming pero walang ginawa kundi pagtripan ang buhay niya? Lalo niya bang isusumpa ang pagiging prinsesa o unti-unti niya itong magugustuhan?

Date Posted

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

02/19/2015

02/19/2015

02/19/2015

02/19/2015

02/19/2015

02/20/2015

02/20/2015

02/20/2015

02/20/2015

02/20/2015

02/20/2015

02/21/2015

02/21/2015

02/21/2015

02/21/2015

02/21/2015

02/21/2015

03/10/2015

03/10/2015

03/10/2015

03/10/2015

03/10/2015

03/10/2015

03/10/2015

04/07/2015

04/07/2015

04/07/2015

04/07/2015

04/07/2015

04/07/2015

04/07/2015

04/22/2015

04/22/2015

04/22/2015

04/22/2015

04/22/2015

04/22/2015

04/22/2015

04/22/2015

04/22/2015

04/22/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015

04/23/2015