***

"So, nasaan ang pasalubong namin?" bungad ni Jess noong dumating si Steff.

"Grabe, Jess, kakapasok ko lang sa bahay nina Alice," she retorted.

"Fine," sagot ni Jess at tumahimik siya for a few seconds. Pag-upong-pag-upo naman ni Steff ay inulit niya ang tanong niya. "So, nasaan na ang pasalubong namin."

"She's hopeless," Yna commented.

Dahil galing sa Canada ang family ni Steff ay inuwian niya kami ng maple syrup, mugs, snow globe at kung anu-ano pang souvenirs.

"You should have brought a...

Continue reading...