Announcements


Related Stories

- Sleep's Domain

- Dream's Gate

Title : Death's Kiss [ Gods of Underworld, #1 ]

Class : Serialized Novel

Genre : Mythological Fantasy, Paranormal, Romance

Date Written : July 2015 - present

Status : Ongoing | Available Onsite

Tagline

"I never knew that a simple kiss can change my whole life."

Description

Ang gusto lang naman ni Scythe ay matakasan ang ex-boyfriend niya na aksidente niyang nakita sa mall pero dahil doon ay may nakita siyang isang kakaibang lalaki. Isang lalaki na dahilan kung bakit nagbago ang lahat sa kanya. And that guy is called Death.

Chapters

Prologue

Date Posted

07/11/2015