Announcements

Engagement Trouble is now posted on Wattpad. 

Engagement Trouble is currently under revision.


Related Stories

Nothing But Trouble

- Following Trouble

Title : Engagement Trouble [ Trouble, #1 ]

Class : Serialized Novel

Genre : Romance, Humor

Date Written : April 2012 - February 2014

Status : Completed | Revising | Available Online

Tagline

"Can you defy your destiny?"

Description

Kuntento na si Rimielle sa buhay niya. Ano pa nga ba ang hihingin niya kung na sa kanya na ang wealth, beauty, intelligence and love life? Pero sa isang iglap ay magbabago ang lahat dahil sa desisyon ng Daddy niya. Dahil doon ay minabuti niyang magpakalayu-layo muna at nakilala niya si Tristan, ang bipolar na may-ari ng Sedilla Group of Companies. Matutulugan niya kaya si Rimielle sa kanyang problema?

Date Posted

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

07/15/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015

11/14/2015