***

Did you ever experience a super bad luck?
Ako kasi, OO eh. As in bongga.

Na-engage lang naman ako sa isang guy na hindi ko kilala at never ko pang na-meet.
I swear, I’ll strangle the person who invented that pathetic arranged marriage thing!

I’ll offer cow, chicken, fruits, or even myself to the saints,
Makatakas lang sa engagement.

I’ll do everything my parents want me to do,
Makatakas lang sa engagement.

I’ll even change myself if there’s no other way,
Makatakas lang sa engagement.

I’ll do everything.
I’ll endure everything.
Makatakas lang sa engagement.

I don’t want this.
I don’t want to be restricted.
I don’t want to be controlled.
I don’t want to be dictated.

All I want, is to follow my own destiny.


***