Announcements

Getting over You is now posted on Wattpad.

Getting Over You has been revised on 2015.


Related Stories

Still Not Over

Over This Haven

- Saving Her

Title : Getting Over You [ Over, #1 ]

Class : Serialized Novella

Genre : Romance, Drama

Date Written : August 2011 - December 2011

Status : Completed | Revised | Available Online

Tagline

"Paano nga ba mag-move on sa sobrang minahal mong ex?"

Description

Nakipagbreak kay Lei ang boyfriend niyang si Andrew nang wala man lang sinasabing kahit anong dahilan. Kapag kinakausap naman niya ay hindi siya sinasagot o kaya naman ay iniiwasan siya. Sinasabi na sa kanya ng mga kaibigan niya na magmove on na siya pero ayaw niya. She wants to win Andrew back. Magagawa niya kaya o kailangan niya nang mag-get over sa kanya?

Date Posted

11/21/2014

11/21/2014

11/21/2014

11/21/2014

11/21/2014

11/21/2014

11/21/2014

11/21/2014

11/21/2014

11/21/2014

11/21/2014

11/24/2014

11/24/2014

12/24/2014

01/03/2015

01/29/2015

01/31/2015

02/10/2015

02/20/2015

02/20/2015