Announcements

Guardians in now posted on Wattpad.


Related Stories

- Divians

Title : Guardians

Class : Standalone Novel

Genre : Fantasy, Adventure, Action

Date Written : January 2015 - January 2017

Status : Completed | Available Online

Tagline

"Guardians are powerful spiritual beings, and only true Divians can use their powers."

Description

Isa sa mga dahilan kung bakit pumunta sina Reika at Lexine sa Capital ay para maging full-pledged Divians, at doon nila nakilala ang iba't ibang Divians na tutulong at kakalaban sa kanila. Pero ang hindi nila alam ay ang malaking gagampanan nila sa darating na Havoc.

Date Posted

01/30/2015

01/30/2015

01/30/2015

02/01/2015

02/02/2015

02/06/2015

05/25/2015

06/15/2015

06/24/2015

07/10/2015

07/20/2015

08/09/2015

08/23/2015

09/22/2015

10/31/2015

12/19/2015

12/29/2015

01/24/2016

02/07/2016

03/05/2016

03/24/2016

04/10/2016

04/27/2016

05/07/2016

05/30/2016

06/05/2016

06/18/2016

06/25/2016

07/14/2016

07/20/2016

08/07/2016

08/29/2016

09/10/2016

09/12/2016

09/18/2016

10/09/2016

10/29/2016

10/29/2016

11/13/2016

11/19/2016

12/11/2016

12/22/2016

12/29/2016

01/01/2017