***


The sky is still burning. Red and orange flames. Blue and white flames. Dragons. Phoenix. Someone’s falling. A voice. A face. Ryleigh . . .

Napadilat ako bigla habang hinahabol ang hininga ko. Was that a dream?

“Rei—” Lalo akong nagulat dahil bigla na lang may mukhang tumambad sa gilid ko. “—ka! Gising ka na!” Nakita ko si Lexi at umiiyak siya nang malakas habang nakatingin sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan ko, hanggang sa hindi ko na maintindihan ang lumalabas ...


Continue reading...