Announcements

Hidden is now posted on Wattpad.

Title : Hidden

Class : Standalone Novellette

Genre : Semi-epistolary, Mystery, Psychological, Action

Date Written : January 2015

Status : Completed | Available Online

Tagline

"Because real messages are sometimes hidden."

Description

Isang reader ang nag-aabang ng update para sa istoryang sinusubaybayan niya pero may napansin siyang kakaiba. Hindi niya alam kung bakit pero napansin na lang niyang binabasa niya iyon at dahil doon ay nakita niya angwriter nito sa isang 'di inaasahang pangyayari.

Date Posted

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015