***

Cupid? Ang babaw lang ng mga taong naniniwala na may magpapana sa puso nila at mahahanap ang kabiyak nila. Realidad itong mundong ginagalawan natin at hindi mythology para maniwala sa mga ganun. Lalo lang tuloy akong naiinis kapag napapag-usapan ‘yung love dahil sa kababawan ng ilan. Operahan dapat sa utak ang mga ‘yan eh.

Alam ko namang normal na sa isang tao ang makaramdam ng attraction o pagmamahal sa isang tao pero sadyang hindi ko lang talaga maramdaman ‘yun. Lahat ng kakilala ko...


Continue reading...