***


Graduation.

My classmates were crying after the ceremony and here I am, bored and tired of waiting for Mom and Dad. Nakikipag-usap pa kasi sila sa ilang business partners nila na nandito rin ngayon sa graduation ceremony dahil sa anak o kamag-anak nila.

"Look. It's LJ Sy."
"Oh, so she's the famous troublemaker, huh?"
"Sabi ng friend ko na ka-section niya, may pinaiyak daw siyang babae kahapon."
"Grabe. Graduation na nga, nagpapaiyak pa."
"Sabi rin ng friend kong isa, kaya lang daw 'yan nakapagst...


Continue reading...