Announcements

Oh My Ice Goddess in now posted on Wattpad.

Oh My Ice Goddess is going to be self-published on 2017.


Related Stories

- Tantei High

Seventh Sense

The Science of Spying

- Truce

- Rewind

- Standstill

- Winter

- Keeper

- Clandestine

- Genesis

Title : Oh My Ice Goddess [ Erityian Tribes, #3 ]

Class : Serialized Novel

Genre : Fantasy, Action, Science Fiction, Adventure, Psychological

Date Written : July 2014 - June 2015

Status : Completed | Available Online

Tagline

"Cover the world with frost and action."

Description

Naglayas si Gemma sa White Division at pumunta siya sa Black Division kung saan niya aksidenteng nakilala si Krystal noong muntik na siyang mapahamak. Sumama siya sa kanya at natuklasan niyang tulad niya, may kakaiba rin kay Krystal. Bumuo sila ng grupo at naghanap ng iba pang miyembro. Ngunit sa paghahanap nila ay unti-unti nilang matutuklasan ang madilim na nakaraan ng Black at White Divisions, pati na rin ang gobyerno, na magiging mitsa ng malaking kaguluhan.

Date Posted

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/23/2014

11/25/2014

11/28/2014

12/05/2014

12/19/2014

12/19/2014

01/02/2015

01/02/2015

01/03/2015

01/06/2015

01/12/2015

01/14/2015

01/15/2015

01/24/2015

01/25/2015

01/31/2015

02/05/2015

02/09/2015

02/15/2015

02/18/2015

02/20/2015

02/22/2015

02/27/2015

03/04/2015

03/09/2015

03/15/2015

03/20/2015

03/27/2015

03/30/2015

04/06/2015

04/20/2015

04/20/2015

04/24/2015

04/30/2015

05/03/2015

05/11/2015

05/23/2015

06/01/2015

06/11/2015

06/14/2015

06/20/2015

06/26/2015

06/28/2015