***

“Seriously?”

“Of course. A piece of cake.”

Naglalakad kami ngayon ni Kid sa Black Dimension at kinuwento niya sa akin ang first mission na ibinigay sa kanya after niyang makalabas sa kulungan. He killed three humdrum congressmen who were messing with our Soldiers. Some of our Soldiers ar disguised as part of their office but these congressmen realized that their funds were being embezzled. Kid was asked to finish those three and he did it.

“Did you see Dana and Keith?” tanong ko naman dahil ilang linggo ko na silang ‘di nakikita. Ni hindi man lang kami nagkakaabutan.

“You mean Haruka and Daiki, right Akemi?” sabay ngiti naman niya. Gustung-gusto niyang tinatawag kami sa second names namin at hindi ko alam kung bakit. “Busy sila sa mission na binigay ng Dad mo.”

“At hindi ko pa rin alam kung anong mission ‘yun.
Ni hindi naman nila sinasabi sa akin.”

Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa buksan namin ang Black Dimension. Nag-end up kami sa rooftop ng isang building at rinig mula rito ang ingay sa baba. Pagtingin ko, may police cars sa main entrance ng building at nagkumpol ang mga tao doon.

“What happened?”

“I’ll check it.” Kid opened the Black Dimension and after a minute, he came back. “Fuck it. He’s dead.”

“Sino?”

“Our client.”

“What?!”

Shit. This is not good.

Mom gave this mission to us and to redeem myself, I must complete the tasks. Kailangan naming malaman sa CEO ng company na ‘to ang kinalalagyan ng laboratory niya dahil ayon sa sources na nakuha namin, may pinag-aaralan silang blue-eyed person.

Yes, it might be a Huntres. Naging interested sina Mom at ang researchers namin nung nalaman nila ang bagay na ‘yun kaya pinadala nila kami rito. Mataas din kasi ang position ng CEO sa underground business so mahirap siyang malapitan kung Reapers lang ang ipapadala nila.

I’m sure this has something to do with the eye project pero hindi ko na tinanong si Mom dahil baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon ko. Among the four tribes, rare talaga na makakita ka ng Huntres sa cities dahil kadalasan ay tumitira sila sa secluded villages at sinasarili na nila ang lugar na ‘yun. Kaya naman siguro para sa researchers, malaking bagay ang blue-eyed person na sinasabi ng CEO na ‘yun pero ngayong patay na siya, hindi namin alam kung may makukuha pa kaming information about that.

“Let’s go,” sabi ko at inopen namin ang Black Dimension para makapunta doon sa crime scene.

We blended easily with the employees because of our corporate attire. Balak sana naming makipag-meeting sa kanya pero dahil sa nangyari ay nasira na ang plano namin. Hindi pa nakakaakyat ang mga pulis dito kaya naman puro employees ang kasama namin na nakikiusisa rin sa nangyari.

Sa top floor nangyari ang pagpatay at mukhang brutal ang nangyari dahil ‘yung desk at floor ay punung-puno ng dugo. Nakahandusay sa lapag ang katawan niya at nakita kong nasa right part ng leeg ang fatal wound na natamo niya.

“Slashed in his carotid artery. Tsk. What a messy way of killing,” sabi ni Kid habang nakakunot ang noo. Well, he’s known for killing silently and without a trace so I guess this scene annoyed the heck out of him.

“Humdrum’s work.” I added.

“We need to find some clues regarding his laboratory’s location.”

“Okay. Let’s search habang wala pa ang mga pulis—”

“This is the police! Don’t move!”

Maging kami ay napatigil nung isa-isang pumasok ang mga pulis at bigla nilang sinara ang pinto ng office. May ilan ding nag-escort sa employees papunta sa kabilang room and I’m sure tatanungin sila sa kung ano ang alam nila sa mga nangyari at ang alibis nila. In short, all the people inside this building are suspects. I’m not sure kung paano nila ina-narrow down ang malaking bilang na ‘to.

‘Ano nang gagawin natin?’
tanong ko.

‘We can just open the Black Dimension.
Don’t worry,’ sabi naman ni Kid.

Mabuti na lang at medyo malapit kami sa desk kaya nababasa ko ang mga papeles na nakalagay doon pero ‘yung iba ay nabahiran na ng dugo.
Then after scanning the papers for a minute, I saw a company name.

‘Genome Organization,’
sabi ko kaagad.

‘Is that the name of the laboratory?’

‘I think so.

‘Then let’s get out of here.’

‘Okay.’

Dahil marami pa namang employees ang nandito, malaki ang probability na hindi kami mapansin kung sakali mang mawala na lang kami bigla. One of the operators of the CCTV is a Soldier so he can just edit out our appearance just in case.

“No one’s leaving this place.”

Napatigil ako nung marinig ko ang isang pamilyar na boses. Napatingin ako kaagad sa may pintuan at halos hindi ako makagalaw nung makita ko sila.

The Atama family.

And that person is staring at me. He immediately found me.

“Isn’t this too early for a reunion?” bulong ni Kid.

“Oh shut up, Kid. Let’s go out of here. Now.”

He immediately opened the Black Dimension and we stepped inside it. Tumingin ako sa side nina Hideo sa huling pagkakataon at nakita kong bumulong siya kina Mitsuo at Naomi, at tuluyan nang sumara ang Black Dimension.

Nag-end up kami ulit sa rooftop pero pagdating namin doon ay naabutan namin sina Dana at Keith.

“Anong ginagawa niyo rito?” tanong ko kaagad pero nakatingin lang sila sa may pinto habang seryoso ang mga expression ng mukha nila.

“Go. Proceed with your mission,” sabi ni Keith at pagkatapos nun ay biglang bumukas ang pinto. Nakita ko sina Mitsuo at Naomi na lumabas mula roon...

...at nagtama ang mga mata namin.

Tumalikod agad ako at nung binuksan ni Kid ang Black Dimension, narinig ko ang pagbukas ng pamaypay ni Naomi at ang pagkasa ni Mitsuo sa baril niya.

“Akemi.” Napahinto ako nung tinawag ni Naomi ang alternative name ko pero hindi ako lumingon sa kanya. “Whether you like it or not, you’re going with us.”

Haharap na sana ako pero biglang hinatak ni Kid ang braso ko.

“No. She’s staying with us,” sabi naman ni Dana.

“Kid,” sabay lingon ni Keith sa amin at nagnod si Kid sa kanya.

“Let’s go, Rielle.”

Sa huling paglingon ko ay nakita ko ang pagsugod nilang apat sa isa’t isa at ang patuloy na pagtawag sa akin nina Naomi at Mitsuo.

“You’re not going anywhere!”

Nagulat naman ako nung biglang may pumulupot sa kamay ko at bigla na lang akong nahatak palabas ng Black Dimension. Bumagsak ako sa sahig habang patuloy pa rin akong nahihila ng whip sa braso ko. I immediately cut it off using my card. I stood up and saw Michiko and Akira on the doorway.

“Shit. They’re all here,” sabi ni Kid. “Mukhang gusto ka talaga nilang makuha. Damn, you’re too valuable, Rielle.”

Inayos ko ang sarili ko at hinarap ko sina Akira at Michiko habang naglalaban sa kabilang banda sina Dana, Keith, Naomi at Mitsuo.

“I am done with all of you so stop this bullshit,” I coldly said but they didn’t even changed their expression.

“Are you sure? Your mind doesn’t say so!” sigaw ni Naomi pero napatigil siya dahil sumugod sa kanya si Dana at tumilapon siya sa dingding. I heard her grunt but Mitsuo quickly helped her.

Damn that ability of hers.

But I’ll stick to my decision. After those sleepless nights and confusing thoughts, i finally have my resolution.

And that’s to serve my family and my tribe.

Aaminin ko, napalapit ako sa kanilang lahat, sa Senshins, and that was my fault. I shouldn’t let that happened. Because of my carelessness, I’ve had second thoughts about where my loyalty lies. It feels like I’m standing in the middle of a land that’s about to split into two and I don’t know which side I’ll take. And if I keep on standing on that fissure, I will fall to the dark and endless chasm below.

Bumalik ang isip ko sa current situation namin at nagulat ako nung buksan ulit ni Kid and Black Dimension pero maliit na section lang. May kinuha siya sa loob nun at paglabas ng braso niya ay hawak na niya ang lance, which is his main weapon. He swung it so forcefully that both Akira and Michiko fell out of balance because of the gust it created.

“If you want to get her, you need to kill me first. I won’t hand her easily to the likes of you.” Natulala ako sa sinabi ni Kid. Minsan lang siya maging seryoso sa isang laban and this is one of those moments. I can sense danger in his presence.

‘Umalis ka na rito, Rielle. Kami na ang bahala.’
Pagkarinig ko ng boses ni Kid ay agad kong inopen ang Black Dimension bago ko pa pagsisihan ang mga naiisip ko.

I blocked my mind from all their voices and I entered the Black Dimension. I can’t believe all of those people that I treasure, my comrades and my childhood friends and those people I am comfortable with during my stay at that school, are fighting because of me.

Really...

Friendship is the most beautiful and painful thing that happened to me.

But there’s no turning back. Kung pagsisisihan ko man ang magiging desisyon ko, wala na akong pakialam. This is my way of punishing myself for the failures I’ve caused. This is the only way to reclaim my self-respect and dignity.


***