***

“Are you here? Are you here already?” Chelle excitedly asked over the phone and I smiled because she was too fired up.

“Yeah, kalalapag lang ng plane. Pababa na ako.”

Narinig ko naman ang boses nina Miley sa kabilang linya at mukhang lahat sila ay napagpasyahang sunduin ako. Sabagay, isang taon at kalahati na rin ang nakalipas nang huli akong umuwi. Looking back, ang dami na palang nangyari at sobrang nagbago ang buhay ko sa nakaraang isa’t kalahating taon. I could still remembe...

Continue reading...