Bagyo

Posted by Ann Lee on Saturday, October 14, 2017

***

Sa pagdilim ng langit,
‘di na maikubli ang sakit;
Sa dagundong ng kulog,
patuloy pa ring nahuhulog;
Sa pagguhit ng kidlat,
ako’y ‘di pa rin sapat;
At sa pagbagsak ng ulan,
isinuko na ang laban.



***