***

Pawis, dumi at pagod,
mula sa maghapong pagkayod;
Para sa pagkain at salapi,
na minsa'y mumunti;
Hindi inakalang ganito ang hirap,
para sa aking mga pangarap;
Tila gusto kong muling sulyapan,
ang aking kabataan.

Laro, kain, tulog,
luho ay laging nakahandog;
Simpleng kasiyahan sa daan,
at mababaw na awayan;
Kay sarap maging bata,
ngayong ako'y tumatanda;
Ngayo'y hanggang alaala na lamang,
ang tila kahapong nagdaan.***