Announcements

Tantei High is now posted on Wattpad.

Tantei High is going to be self-published on 2017.


Related Stories

Seventh Sense

Oh My Ice Goddess

The Science of Spying

- Truce

- Rewind

- Standstill

- Winter

- Keeper

- Clandestine

- Genesis

Title : Tantei High [ Erityian Tribes, #1 ]

Class : Serialized Novel

Genre : Science Fiction, Mystery, Psychological, Fantasy, Crime, Action

Date Written : August 2013 - September 2014

Status : Completed | Available Online

Tagline

"Not your ordinary detective story."

Description

Isang normal na estudyante sa St. Joseph Academy si Rainie pero isang araw ay bigla siyang ipinatawag sa Principal's Office at ipinaalam sa kanyang expelled na siya sa paaralang pinapasukan niya. Nalaman niya rin na ililipat siya sa isang kakaibang paaralan na nasa gitna ng kagubatan kaya naman hindi panatag ang loob niya. Ngunit dahil sa paglipat niya ay papasok siya sa isang mundo na ibang-iba sa kinalakihan niya. Isang mundo kung saan matutuklasan niya ang pagkatao niya at ang mundo kung saan siya tunay na nabibilang.

Date Posted

12/24/2014

12/24/2014

12/24/2014

12/24/2014

12/24/2014

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015