Announcements


Title : The Intelligence Project

Class : Standalone Novel

Genre : Teen Fiction, Lablit, Humor, Romance

Date Written : July 2015 - present

Status : Ongoing | Available Onsite

Tagline

"Geniuses always follow their curiosity, but how about their feelings?"

Description

Home-schooled si Savannah mula pagkabata kaya naman magkahalong gulat at inis ang naramamdaman niya nung may nakita siyang enrollment letter sa bahay nila, at alam niyang ang Mom niya ang dahilan at gumawa nun. Pero sa pagpasok niya sa university ay hindi niya inakalang katulad niya rin ang mga kaklase niya. They are all geniuses.

Date Posted

07/11/2015

09/12/2017