***

Bigla akong nagising dahil sa panaginip ko. I was lying on the lab table at ako ang subject ng experiment ng roommate ko. Nang nakita kong naglabas siya ng dissecting kit ay napabalikwas na ako ng bangon. Fudge. That was scary! Nagising pa ako during the REM stage(2) kaya parang totoo lahat ng nangyari.

Bumangon ako at pagtingin ko sa digital clock sa table ay alas-tres pa lang ng madaling araw. Medyo natakot pa ako dahil saktong nagpalit from 2:59 to 3:00 ang oras. It may sound lame but ...

Continue reading...