Related Stories

- The Cosplay Cafe

Title : The Reading Cafe [ Cafe, #1 ]

Class : Serialized Novel

Genre : Teen Fiction, Humor, Romance

Date Written : January 2015 - present

Status : Ongoing | Available Onsite

Tagline

"People always look down on me, ignore me and take me for granted. But that's okay. As long as I have my books, I'm okay."

Description

Mahilig si Rhyss sa libro at lagi niyang binabasa ang inuuwi ng tatay niya dati. Lumaki siya nang tahimik at wala masyadong kinakausap sa university pero nung nakita siya ni Kiel, isang maingay na lalaki na kaklase niya sa isang subject, ay hindi na siya tinantanan nito, hanggang sa mapapayag siyang magtrabaho sa Reading Cafe.

Chapters

Prologue

Date Posted

01/30/2015