Announcements

The Science of Spying is now posted on Wattpad.

The Science of Spying will be self-published this 2017.


Related Stories

- Tantei High

- Seventh Sense

- Oh My Ice Goddess

- Genesis

- Truce

- Rewind

- Standstill

- Winter

- Keeper

- Clandestine

Title : The Science of Spying [ Erityian Tribes, #4 ]

Class : Serialized Novel

Genre : Science Fiction, Fantasy, Action, Psychological, Mystery, Crime

Date Written : March 2015 - present

Status : Ongoing | Available Online

Tagline

"Taking spying to an extraordinary level."

Description

Habang nasa gitna sina Nel at ang teammates niya ng isang mission ay biglang tumawag ang Dad niya, na siya ring head ng CIA at leader ng Custos, para sabihing babalik siya sa Pilipinas—ang bansang ayaw niyang balikan. Pero dahil sa information na binigay ng Dad niya ay napilitan siyang tanggapin ang mission na 'yun dahil nakasalalay roon ang pagdiskubre niya sa pagkamatay ng Mom niya.

Date Posted

03/18/2015

02/15/2016

03/05/2016

04/03/2016

04/23/2016

05/01/2016

05/25/2016

06/11/2016

07/06/2016

07/23/2016

08/21/2016

09/25/2016

09/16/2016

11/10/2016

12/25/2016

01/07/2017

01/22/2017

02/11/2017

03/02/2017

03/26/2017

04/14/2016

04/28/2017

05/26/2017

06/25/2017

08/13/2017

08/21/2017

09/01/2017

09/21/2017

10/21/2017

02/20/2018

02/20/2018

03/18/2018

04/09/2018

05/05/2018

05/27/2018

06/10/2018