.

.

Chapter 12

Posted by PURPLEYHAN STORIES on Sunday, October 16, 2016

***

Before he could finish his attack, I deflected it with the dagger strapped on my legs. I immediately rolled away from him and hit the switch on the wall. The sudden flash of light illuminated the whole room and made me squint. On the other hand, Spider shut his eyes off, giving me a chance for another attack.

I didn’t waste that chance and lunged at him with my dagger. With a swift movement, I slashed his side and before a sound comes out of his mouth, I targeted his pressure point on the neck, nauseating him and soon after, he fainted.

Pagkatapos no’n ay nagcollapse ako sa gilid niya dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. He easily saw through my disguise but I was lucky since I caught him off-guard. Damn, that was close.

Pinindot ko kaagad ang earring ko at nireport sa kanila ang nangyari.

“I was attacked by Spider and he knew that I am an Erityian.”

“What? Where are you? I’ll go there,” tanong ni Cliff kaya naman sinabi ko kaagad kung nasaan ako.
“What did you do to him?” tanong naman ni Jett.

“I knocked him out,” I said.

“At least you didn’t kill him.”

“Good thing you didn’t kill him.”

What? These men, really . . .

“You guys! Do you think I will kill this guy just because he saw me?!”

“Yeah,” halos sabay pa nilang sagot at napataas ang kilay ko.

“Hey!”

“Anyway, Nel. You should hide him first. We don’t want any Black to discover him knocked out inside that room. I’ll fetch you in a while,” sabi ni Cliff.

“He’s right. I’ll move into another position so that I can see what’s happening in your area,” dagdag ni Cliff.

Napabuntong-hininga na lang ako at nag-agree sa plano nila. Man, why do I have people who can’t even follow and listen to their captain’s instructions and words?

Pagkatapos ng pag-uusap namin ay tinignan ko ulit si Spider. His hideous appearance is still creeping me out but I have no choice. With the chains and rope I found inside this room, I gagged and tied him up, hoping that he won’t regain his consciousness yet. After that, I dragged him inside the toilet and put a listening device on his clothes so that we can wiretap him once he wakes up.

“Cliff,” I said after tapping my earring. “Where are you right now?”

“I was just about to call you. Don’t get out of there yet,” he said in a serious tone.

“What? Why? What happened?”

‘He’s here again.’ Nagulat naman ako dahil bigla siyang gumamit ng patheia. That means the enemy is within his range and he’s near my location.

‘Who?’

‘Dim, and he’s looking for Spider.’

‘What?’

Kanina lang ay pinatawag niya si Cliff at ngayon ay nandito na naman siya? Natahimik kami pareho at alam kong isa lang ang nasa isip namin ngayon. I immediately turned off the light and did what I have to do.

‘Be careful.’

‘Yeah.’

‘Five meters.’

‘Got it.’

After two seconds, I stepped out of the room.

The Blacks outside were surprised by my appearance and some of them even hid behind the columns. Dim stopped in front of me, and I tried my best to imitate his expression.

“Spider,” he said and I glared at him.

“Huh? What do you want?”

“Come with me,” sabi niya at nagsimula ulit siyang maglakad.

Hmm. I wonder if the three drittes here also have their own ranking. If he can order Spider like this, then that means he’s on a higher rank, right? But I doubt Spider would allow them to boss him around, given his personality. Well, let’s give it a try.

“And if I don’t?” sabi ko at bigla siyang napahinto. Nakita ko naman ang tingin sa akin ng Blacks at sa tingin ko ay nagpapanic na sila sa tension na namumuo sa pagitan namin ni Dim.

“Spider,” sabi niya sabay lingon sa akin. “Do you really want to make Ink angry?”

“Ink?”

Pagkasabi namin ng pangalan niya ay halos napatigil sa pagsasalita ang Blacks sa paligid. Nakita ko rin ang pagbabago sa expressions nila. Clearly, they are afraid of him. Does that mean he’s the number one among the three of them?

“Yes. He’s waiting for us. Now, shall we go?” He smirked at me.

“Tss.” Sumunod ako sa kanya. I glared at everyone who keeps on looking at me and some of them scampered away.

Habang naglalakad kami ay iniscan ko si Dim gamit ang lenses na suot ko. The data I gathered will be transferred to Naia and I hope she’ll find something useful.

Napansin ko naman na kumokonti ang Blacks na naeencounter namin at naka-ilang liko na kami sa kung saan-saan hanggang sa huminto siya sa tapat ng isang pinto. He opened it and we both entered the room. Hindi na ako nagtaka no’ng nakita kong madilim sa loob. I guess these guys can’t stand brightness.

“We’re here,” sigaw ni Dim. Suddenly, a bright orange light glowed in the dark and the smell of cigarrette filled the room.

“Sit down. We’ll start this meeting.”

Bigla ko namang naalala ang nangyari kanina. If the room is too dark, they might see the real color of my eyes, just like Spider. I immediately shut my eyes off and changed my position. I placed my feet on the table to make it look like I’m bored.

“So what is this all about, Ink?” tanong ni Dim.

“I received a new order from Coal.”

Coal? I’ve heard that name before. Wait, I think he’s one of the Blacks in the chatroom before. If the order is from him, that means he has a higher status, right? Is he a zweite?

Bigla naman siyang nagbigay ng maliit na papel sa amin at binasa ko kaagad ang nakasulat.

Kill Hortem after the deal is complete.

Kinapa ko kaagad ang bulsa ko at mukhang tama ang hinala ko. Nilabas ko ang lighter at agad kong sinunog ang papel. Gano’n din ang ginawa ni Dim habang si Ink ay ginamit ang sigarilyo niya. It’s actually a common way of passing down an information secretly, especially if there are some sort of listening devices, and burning the evidence afterwards.

“You and Spider will meet Hortem and make sure to seal the deal. There’s no room for mistakes,” sabi ni Ink. “Details about the meeting and deal will be posted on the Death Index. That’s all.”

Pagkatapos no’n ay agad akong tumayo at naglakad palabas.

“Ah.” Tumigil ako sa paglalakad at naramdaman kong nakatingin sila sa akin. “Any news about the Chromes?” tanong ko.

Based from Spider’s words, Chrome is their term for Erityians, or those who have intensely-colored eyes. I don’t really know how they managed to get information about us but I guess it has something to do with the underground community since the four tribes need to move in secrecy. To do that, either they have someone who has a high position in the humdrum world . . . or moving through the underground community.

“Why are you asking about them?” tanong ni Dim at nanatili akong nakatalikod sa kanila.

“Is it forbidden? If you don’t have anything to say, just shut the fuck up.”

“You’ve crossed the line now, freak,” sabi niya at naramdaman ko ang pagtayo niya.

“Are you really going to do this, Dim? Spider?” Napatigil ako no’ng narinig ko si Ink. His tone sounded like a threat. “Do you want me to report this to the higher-ups?”

“No. Sorry,” sabi ni Dim.

“Tss. Whatever. Do what you want,” sabi ko naman at tuluyan nang lumabas ng kwarto.

Pagkalabas ko ay doon lang ako nakahinga nang maluwag. Well, it’s not hard to mimic Spider’s personality since I’ve already encountered several people like him.

Sinundan ko ang dinaanan namin kanina ni Dim at unti-unti na akong nakakakita ng Blacks. No’ng makakita ako ng corner na wala masyadong Blacks ay agad akong pumunta roon at bumalik sa dati kong disguise—Twenty Four. Naglakad ako palabas at pumunta sa Chamber 21. Pagpasok ko ay nakita ko si Cliff at dalawa pang Blacks doon. Umupo ako sa tabi niya at gusto ko nang sabihin sa kanya ang nangyari pero bigla na lang may nag-pop out sa monitor ng room.

“Oh. They detected someone in the vicinity,” sabi ng isang Black kaya napatingin kami sa monitor.

A radar was displayed and the red dot indicates the position of the target. Suddenly, several white dots appeared and they moved towards the red.

“Kung ganyan siya kalayo sa base, malamang ay sniper ‘yan,” dagdag ng isa pang Black. “Too bad he doesn’t know the size of the areas covered by our security.”

Nagkatinginan kaming dalawa ni Cliff at isa lang ang nasa isip namin. I immediately called him using my earring but what I heard wasn’t his voice.

“Connection failed. The user cannot be contacted right now.”

Damn it. Jett might be in danger right now.***