***

Olive, huh?

If Naia's information is true, then Olive must be the codename of that guy. Or perhaps, the actress? What if she's also one of them? Man, this could get complicated.

Bigla namang bumukas ang pinto at pumasok si Cliff sa kwarto ko habang dala niya ang laptop at iba niya pang apparatus. He sat right next to me and I saw an active chatroom flashed on his screen.

Olive: you're that actress from three years ago, aren't you?
Guest: what are you saying? Who are you?
Olive: I'm a Black. We've been looking for you for a long time. Prepare yourself for your punishment.
Guest left the chatroom.

Cliff and I looked at each other, trying to confirm our own speculations. Olive must be one of the Blacks, a member of Nox Organization and his target was an actress. Something must have happened three years ago.

"I gave you the names of the actors and actresses present in the film they are shooting a while ago, right?" sabi ni Cliff at kinuha ko ang papel na binigay niya sa akin kanina sa bulsa ko. Sabay naming tinignan 'yon at may tatlong pangalan ang naka-label bilang actresses.
"Joy Reyes, Geraldine Sera and Fatima Trillas, huh. I think we have narrowed down our target," I said. "By the way, where's Jett?"
"He's following the Black using his animus."

I adjusted the frequency of my earpiece to match his and I immediately heard his footsteps. Binuksan ko ulit ang laptop ko at pumunta sa software para ma-contact si Naia.

"Naia, can you hear me?"
"Yes. Why?"
"Search anything about these actresses' activities and news three years ago. I'll send you their names."
"Roger."

I sent the names and inputted the necessary information in the software. We were trained to document all our missions so that we have proofs and we could view the files easily. Now it became a habit whenever we get details or information regarding an event or a person.

Bigla ko namang nadaanan ang files na ginawa ko for Nigel Grand at nahati na naman ang focus ko sa trabaho. I really want to meet him and ask him about what happened to my mother years ago. Dad said he was the only survivor in their team and nobody knew why he didn't return to Cerebrum when Dad discovered that he was alive just a few days ago.

"Nel," Cliff called. "The chatroom is active again." Pagkasabi niya no'n ay tinignan ko ulit ang screen niya.

Guest is typing...

Guest: Let's meet. I'm going to negotiate with you.
Olive: I see that you're afraid to die. Okay. When and where?
Guest: My room, 6 PM. I'm sure you already know where it is.
Olive: Of course. But I'm warning you, woman. Don't make or plan any stupid move or else I'll kill you immediately.

Guest left the chatroom.

Olive: Let's see if you'll survive the night.

Nagkatinginan ulit kami ni Cliff dahil nagkaroon kami ng additional information. There would be a negotiation later and I'm sure something would happen during their talk. But this actress was a bit disturbing, too. What did she do before to have a Black chasing her?

"Nel." Bigla ko namang narinig ang boses ni Jett sa earpiece ko.
"Why?"
"He's on his room. Can't observe him anymore."
"What's his room number?"
"504."
"Okay. Good job. You can go back here."

Based on the information we obtained, the Black named Olive was hunting an actress who, I guess, did something that angered him or the Organization itself. And today, he finally found her. I have a bad feeling with their appointment but we have no choice besides observing their movements. As of now, there are three actresses present and one of them is his target.

Suddenly, I received a notification and saw some files from Naia. Sakto namang pumasok si Jett sa kwarto at dumiretso agad siya sa gun set niya.

"Jett, Naia said she sent some reports about your guns," I said and he nodded, followed by a sigh. Napangiti ako.
"She's going to kill me."
"Buti alam mo," sabi ko naman. Ayaw kasi ni Naia na nakapatay ang communication devices namin dahil gusto niya ay mako-contact niya kami anytime. However, Jett is a strict follower of rules so he turned off his devices when we were on the plane. Nakalimutan niya sigurong buksan after that.

Nagkanya-kanya naman kami ng pwesto. Cliff with his laptops and hacking accessories, Jett and his beloved guns and me with my own laptop to access the files. Tahimik lang kami ro'n nang biglang may narinig akong malakas na sigaw at ilang segundo matapos no'n ay tumunog ang emergency alarm. Nagkatinginan kaming tatlo at agad kaming lumabas sa kwarto. Of course, with our disguises.

Nasa 3rd floor kami at dahil may mga umakyat na staff ay sinundan namin sila. We ran to the fifth floor and people were already gathering in front of room 505 with its door opened. Pumunta kami ro'n at sumingit pero napatigil ako nang nakita ko kung ano ang tinitingnan nila. From the room above this, room 605, an upside down head dangled from the veranda, with its eyes open and blood dripping down on the veranda of this room.

Nagsigawan din ang ilang taong nakakita dahil sobrang disturbing ng view at humarang ang hotel staffs sa pintuan para walang makapasok na kahit sino.

'Let's go to room 605,' I said with my patheia, or I think the modern term that the other tribes are using is inner voice.
'Roger,' sabay nilang sagot.

Tumakbo kami papuntang 6th floor at gaya ng nasa baba ay marami ring tao sa tapat ng room 605. Paglapit namin ay may isang grupo ro'n na mukhang mga artista. Bigla kaming nagkatinginang tatlo at mukhang tama ang hinala namin.

"Excuse me!" I yelled while passing through the crowd. The staff at the doorway grabbed my arm but I shoved him hand and entered the room.

Pagpunta ko sa veranda ay nakadapa ro'n ang bangkay. Nakapasok din si Cliff at kinuha namin ang mga panyo namin para iharap ang bangkay. Napanganga naman ako nang nakita ko ang itsura. She's one of the actresses in this hotel.

"She's Fatima Trillas," sabi ni Cliff.
"And there's a huge probability that she's also Olive's target."

I closed her eyes and examined the wound on her head. I ain't a detective or an expert when it comes to examining a dead body but I was quite sure that she died because of the impact of a blunt weapon against her head.

"Cliff," sabay tingin ko sa kanya.
"Roger."

He carefully placed a listening device on the blind spot of the window pane and after that, we were dragged away from the body and outside the room. Paglabas namin ay naabutan namin si Jett na nakabantay sa group of actors na nasa gilid lang at meron sa kanilang umiiyak, nanginginig at ang iba ay tahimik lang.

"Parating na po ang mga pulis at detectives kaya huwag na po kayong gagawa ng kahit anong pwedeng makaistorbo sa crime scene," then the staff looked at us but I just ignored his warning look. "Mas mabuti pong mag-stay na lang kayo sa rooms n'yo para hindi kayo madamay sa nangyari."

Pagkasabi niya no'n ay agad bumalik sa rooms nila ang ibang nakikitingin lang pero nanatili ro'n ang mga artista. Hindi naman agad ako nakagalaw nang nakita ko si Olive na naglalakad sa hallway papunta rito sa tapat ng crime scene. His head was down and his face was covered by his cap, but his lips were still visible. I felt chills when he started whistling some sort of a melody as he passed by me. However, I was more horrified when he locked his eyes with me and smiled menacingly. Ganon' din ang ginawa niya nang dumaan siya kina Cliff at Jett.

"Game over, Reds," he muttered as he continued walking. The three of us exchanged surprised and nervous looks because we knew what he meant by that.

He knew that we were after him.
He knew what we are.***