.

.

Chapter 9

Posted by PURPLEYHAN STORIES on Saturday, July 23, 2016

***

"Where are they?"

"Around the corner of that street," Jett said as he pointed at the nearest street to the house.

"The outer part of the house has been burned. Luckily, they do not know the existence of the underground facility," Cliff added.

We concealed our presence as both Cliff and I approach their hiding place from different directions. Jett stayed near the house since his animus can help him see them even though its dark. I approached them from the left side and Cliff on the other side. 

‘There are two guys. One has bombs and the other has guns,’ Jett alerted.

‘Are they Blacks?’ I asked.

‘Maybe. I have no way to confirm.’

Nakarating si Cliff nang mas mabilis malapit sa kanila at nakita ko rin ang mukha ng isa dahil humarap siya sa direksyon ko. Agad akong nagtago para hindi niya ako makita. To see them clearly, I climbed up and stayed on the roof of the house.

‘Let’s start,’ sabi ni Cliff.

Inobserbahan muna namin ang dalawa habang nasa magkabilang gilid lang kami ng lugar na pinagtataguan nila. Nagsimula naman silang mag-usap kaya agad kaming nakinig.

“That goddamn guy! Siguro naman hindi pa siya patay?”

“Tsk. We need to confirm it later. Lagot tayo kay Dim kapag hindi natin nabalik ng buhay ang Nigel na ‘yun.”

“He must be injured after that series of explosion. We can search for his body after the smoke and debris settled down.”

“Okay, but wait a minute. I need to pee.”

Pagkarinig ko nun ay alam kong ‘yun na ang tamang oras para sumugod.

‘Cliff, do it.’

‘Roger.’

Silently, Cliff tackled the guy and immediately sealed his eyes and lips. After that, I used my animus and changed myself into that guy. I jumped off the roof and landed beside the other guy, surprising him. He aimed his gun to my head but when he saw me, he withdrew it.

“What the hell?! Ano bang ginagawa mo? Akala ko ba naiihi ka?”

Bago ako magsalita ay hinawakan ko muna ang tenga ko at nandoon pa ang hikaw. In-alert ko kaagad si Cliff para makapagsimula na kami.

‘I’m done. Chineck ko lang ang itaas dahil pakiramdam ko may nakatingin kanina,’ I said using my patheia and Cliff used his animus to produce the voice of the guy. The sound was perceived through my earring and I lip-sync with it. Napatingin naman siya sa itaas pagkasabi ko nun.

“May nakita ka ba doon?”

“Nothing. Anyway, ano na ang gagawin natin? Mukhang tumigil na ang pagguho.”

“Let’s go, then. We need to retrieve his body and the things that might be useful to us.”

Nauna siyang maglakad habang nakamasid sa paligid at sumunod naman ako sa kanya. Lumingon ako sa direksyon ni Cliff at mukhang wala nang malay ang lalaking kasama niya. He tossed him to his shoulders and followed us.

“Paano kung namatay pala siya dahil sa pagsabog?” tanong ko. “Do you think Dim would kill us?”

“Of course! Drittes are known for being assassins. Do you think he will let us live if we failed this mission?” he replied irritatedly.

“But he’s just a dritte, right? Buti sana kung isa siyang zweite . . . Or a zuert.” Pagkasabi ko nun ay bigla siyang tumigil at naging seryoso ang mukha niya. He pressed his gun to my temple.

“I told you not to mention them. They are on another level and we’re just viertes. You might lose your life just by saying those words so I advise you to keep your goddamn mouth shut. Are we clear?”

“Y-yes.”

So these two are viertes, the fourth circle. I guess zweites and zuerts are really hidden in shadows since even the outer circles are tight-lipped about them. And Dim, huh? So that guy is also a dritte, the same level as Olive. Damn it, I need more information!

‘Calm down.’ biglang sabi ni Cliff.

‘Yeah. I know. I know.’

Jett changed his position since we’re approaching the house. The guy kept watching his surrounding and his guns were all ready in case something happens. When we reached the front of the collapsed house, he turned to me.

“Search for him. I’ll keep watch.”

“Okay.”

Nagsimula akong maghanap mula sa debris at nanghinayang ako sa mga gamit na nadamay sa pagsabog kanina. Several spying gadgets were destroyed and Nigel’s laptops, phones and other devices were also buried under rubbles. I really want to kill those guys right now but I urged myself to keep calm.

Bigla ko namang narinig ang pagclick ng baril kaya napalingon ako pero nagulat ako nung nakatutok na sa akin ‘yun at mas naging seryoso ang mukha ng lalaki.

“Who are you?” tanong niya at lalo akong kinabahan. Did I blow my cover? Shit.

“What the hell are you talking about?”

“Show me your tattoo, then. Prove yourself.”

After hearing that, I cursed my self for being so careless. Yes, I can copy someone’s body but I don’t know where the hell their body marks are! I may lie but if it’s wrong, then I’ll be discovered. I have no other choice.

“Here,” I said as I show him my arms but before he could inspect it, my hand was already kissing his jaw. I jumped on his shoulders and choked him using my legs. Using the force on my back, I leaned downwards and somersaulted, causing his body to fall on the ground with a loud thud.

“W-what t-the . . .” Pinakita ko ang totoo kong itsura sa kanya at napangiti ako sa gulat na tumambad sa mukha niya.

“You’re asking who am I, right? Well, I’m a Red, as what you call us.”

Agad niyang kinuha ang dalawang baril na nalaglag kanina pero bago niya pa iyon maitutok sa akin ay napasigaw siya sa sakit. Blood trickled down his hands and both guns fell from his hands.

“You’re not the only one who can use guns to threaten people,” I said and pointed at my back. “I have a sniper several meters away from us and he can shoot your head from any position, so if you want to live, don’t move.”

“I’d rather die—” I punched him in the face and immediately lost consciousness.

“Nope. I won’t allow that, too.”

Napabuntong-hininga na lang ako at saktong pag-upo ko ay dumating si Cliff habang buhat ang isa pang lalaki. He placed his body next to the guy I just punched and Jett appeared beside us.

“What’s our plan?” Jett asked. We answered with silence but deep inside our heads, we already know the answer.


***


“What? Are you serious about that?” Nigel asked as he paced back and forth.

Dinala namin ang katawan ng dalawang lalaki sa underground hideout niya at kaagad silang inilagay ni Kiyoko sa kakaibang upuan. She placed a weird head gear on them.

“Yes. We need information and that’s the only way to do that,” sabi ko sa kanya.

“But that’s dangerous. I’ve told you about my experience and even I, can’t do anything about it.”

“I know the risks, Nigel, and I’m still going to do it.”

He sighed in frustration. I thought he’s going to say something again but instead, he went to the computer terminal and pushed the blue button. I was waiting for some alarm or any active notice but nothing happened. Confused, I looked at him and he walked towards me.

“If you’re really persistent about that, then consult your own Keeper. Your lives are not in my hands so you should tell her what you want to do.”

“But signals are intercepted here, right?” tanong ni Cliff.

“Right now, it’s not. So contact her immediately.”

Umalis si Nigel at agad namang kinuha ni Jett ang laptop niya. Pumunta kami ni Cliff sa kanya at nung makita kong nabubuksan na ang software ay napangiti ako. Pero nung nakita ko ang call logs ni Naia ay nagkatinginan kaming tatlo.

“We’re dead, right?” tanong ko.

“Probably,” sabi ni Jett at mas kinabahan pa ako rito kaysa kanina.

We messaged Naia and after a few seconds, we received an incoming call from her. Jett answered it and the three of us went still when Naia’s face came into view.

“WHAT THE HELL ARE YOU GUYS DOING?” Her voice reverberated across the room, making us flinch in fear. “I can’t contact nor locate you! Are you even listening to me?”

“Naia, calm down—”

“Shut up, Jett! You still haven’t send your data so we’re going to talk later.”

‘Yup. I’m definitely dead. Don’t leave me, you two.’ If Naia isn’t in front of us, I would’ve laughed at Jett’s reaction. He’s usually calm but right now, I can see the panic in his eyes.

“Naia, we found Nigel,” I said.

“You can’t even—what?” I guess hearing that stopped his rampage. “You mean, the Nigel Grand? You found him?”

“Yes, and we’re currently in his hideout.”

“We can’t contact you because communication signals are interrupted within this area. Same reason as why you can’t locate us,” dagdag naman ni Cliff.

We told her what happened after we chased Olive and she noted the codenames we encountered along the way. I’m sure she’s going to research them and hopefully, she can find something about them. We also told her about Kiyoko and the hierarchy of Nox Organization.

“Modified Erityians? Is that even possible?”

“Unbelievable, but yes, it’s possible. Kiyoko is the proof,” Cliff replied.

“Okay, so what’s your plan now?”

Pagkatanong niya nun ay nagkatinginan kaming tatlo. It was hard to tell Nigel and I think it’s thrice as hard to convince Naia about this plan.

“Well, we managed to capture two viertes and right now, Kiyoko’s doing something to them, though I don’t know about it,” I said and I nudged Cliff to help me explain.

“Since we still don’t have enough information, we decided to come up with this plan,” sabi ni Cliff.

“What plan?”

Sasabihin ko na sana pero biglang may nagflash sa malaking screen. Pagtingin ko, nakaharap na sa amin si Kiyoko at tumingin siya sa dalawang lalaking nakasuot ng head gear. Inikot ni Jett ang laptop para makita rin ni Naia ang nangyayari.

“This is a prototype of Senshin’s visual gear and I got this from someone I know,” she started. “It shows the thoughts of a person wearing it in visual form so that we can see it outside the brain. You can also adjust the frequency to match the person’s brain waves but since this is just the prototype, only the superficial thoughts can be shown.”

Pagkasabi niya nun ay may nagplay sa screen at napanganga ako sa nakita ko.

Are there any viertes available for an urgent mission tonight?” sabi ng isang lalaki at lumapit ang dalawang lalaki, the same guys who are currently sitting unconscious in this room. “Only the two of you? Follow me.

They followed him inside a small room and the guy handed them the letter.

Olive is dead,” he said and the two guys were surprised. “He was killed by Reds so now, I will be the one in charge with the viertes, along with Spider and Ink. Your mission is to bring Nigel Grand alive. I don’t care if he’s gravely injured or almost dead, as long as he’s breathing. Olive managed to put a tracker on his clothes before he was killed and his location is written on that letter. Now go and bring him to me.

After that, pinakita ang paglocate ng dalawa sa hideout and then the explosion. Naging pitch black na ang screen pagkatapos kong suntukin ang mukha ng lalaki.

“Nel,” biglang sabi ni Naia kaya napatingin kami sa laptop ni Jett. “I think I know what you’re planning to do and that’s too dangerous.”

“But Naia, that’s the only way! Do you think we still have time to think of other ways? This opportunity is knocking on our doors right now, so why don’t we grab this chance?”

She closed her eyes and when she’s doing that, I know that she’s calculating the risks and the possible outcome of her strategies. Among the four of us, her plans are the most effective. That’s why she’s the Keeper.

Sakto namang dumating si Nigel at pinanood niya kaming apat. As a Keeper himself, I know that unconsciously, he’s also thinking about strategies.

“Fine.”

Just that word from Naia made me jumped in joy. Cliff and Jett smiled like idiots, too, but Nigel took that differently. He marched at our direction and faced Naia with a serious expression.

“You’re a Keeper yet you’re allowing them to do this dangerous plan?” tanong ni Nigel at maging ako ay natakot sa tono niya. On the other hand, Naia remained unintimidated.

“That’s why I’m allowing it,” Naia retorted and Nigel’s expression became confused. “As a Keeper, you should weigh the probabilities of success and failure, as well as the lives of your agents. But if you’re always wary about their lives and chose their safety, that means you’re just running away.”

“Running away?” Nigel’s expression turned from confusion to rage.

“Yes. Running away. I value their lives but so as their pride. If they want to do something they think they can, then who am I to stop them? As a Keeper, it’s my job to find ways and strategies so that they can live through the dangerous situations they will be facing. I know that you’re worried as a fellow Keeper, but they are my team. So please, allow me to show you my ability as their own Keeper, Mr. Nigel Grand.”

And this is one of the reasons why I admire this girl.

After that speech, Naia faced us and smiled. “You idiots. Now, listen to me.”

But I didn’t hear anything after that. I was happy and excited because our plan has been approved by Naia and she’s going to help us.

We’re going to infiltrate the Nox.***