Announcements

Title : Vivid

Class : Standalone Novel

Genre : Paranormal, Thriller, Humor, Romance

Date Written : February 2015 - present

Status : Ongoing | Available Onsite

Tagline

"I can see everything between different worlds. I can see them vividly."

Description

Ilag si Amber sa mga kaklase niya at ganoon din sila sa kanya. Ang hindi nila alam, nakakakita ng mga multo si Amber at sanay na rin siya sa presensiya nila pero hindi niya inaasahan na susundan siya ng dalawang multo na namamalagi sa kanilang eskuwelahan.

Chapters

Prologue

Date Posted

02/20/2015