***

Bata pa lang ako, alam kong kakaiba na ako. Lagi akong nilalayuan ng mga tao. Lagi akong mag-isa. Ang tanging kasama ko lang ay ang Mama at Lola ko. Sila lang ang mga taong nakakaintindi sa akin—ang sarili kong pamilya.

Wala akong kaibigan—normal friends, at least. Lagi akong nasa pinakadulong upuan o di kaya naman ay katabi ng bintana kapag nasa school. Lagi rin akong mag-isa kapag gumagawa ng assignments o projects na dapat ay by group. Okay lang naman sa akin dahil ayaw ko ring makih...


Continue reading...